Ramipril Krka

Ramipril Krka. ACE-hämmare, Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Kommentarer och information om Ramipril Krka.

Tillståndsinnehavare: Krka Sverige AB
ATC-kod: C09AA05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: