Ramipril Aventis Pharma

Ramipril Winthrop gick tidigare under namnet Ramipril Aventis Pharma men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2005-06-30. Tillståndsinnehavare var företaget Winthrop Médicaments. ACE-hämmare, Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet.

Kommentarer och information om Ramipril Aventis Pharma.

Tillståndsinnehavare: Winthrop Médicaments
ATC-kod: C09AA05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: