Råd om Vinterkräksjukan

Här följer de råd som Smittskyddsinstitutet ger gällande Vinterkräksjukan:

Var noga med din hygien

Det viktigaste rådet är att alltid vara noga med handhygienen. Tvätta alltid händerna efter ett
toalettbesök, innan du äter och när du har tagit i något som du misstänker är smittat.
Det är även viktigt att ha flytande tvål på ställen där många är samlade, till exempel på
arbetsplatser, skolor, förskola och andra offentliga miljöer. Använd alltid pappershanddukar,
och inte handdukar av tyg, på arbetsplatser, skola och förskola. Tyghanddukar är fulla av
smittämnen som sprids till många.

Stanna hemma när du är sjuk

Du ska alltid hålla dig hemma från jobbet, skolan eller förskolan när du kräks eller har diarré.
Även om du håller en god hygien vid sjukdomssymptom smittar du. Det behövs bara ett fåtal
virus för smittspridning. När du kräks kommer det ut miljoner virus och det är praktiskt taget
omöjligt att tvätta bort dem.
Försök även att städa och hålla rent omkring dig i hemmet, men det räcker med normal städning.
Calicivirus är mycket smittsamt. Smittade personer kan sprida smitta under flera dygn efter att de
har tillfrisknat. Smittrisken anses dock som störst de två första dygnen utan symptom.
Inkubationstiden är 1-2 dygn.

Barn i förskolan

Barn kan återgå till barnomsorgen när de ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under två
dygn. Även friska barn kan vara smittbärare och därför vore det bra om man även kan hålla
symptomfria syskon hemma under samma period. (se även Smitta i förskolan, Socialstyrelsen)
Håll dig borta från offentligamatställen när du har symptom
Det är vanligt att Caliciviruset sprids med mat, särskilt via kalla rätter. Ät därför aldrig på
restaurang eller i personalrestaurang om du har symptom.

Köp definfektionsmedel

Vill du vara extra noga, till exempel om du har sjuka barn, kan du köpa handdesinfektionsmedel
på apoteket. Det finns i flytande form på 1 liter eller i gelform 150 ml. Sådan används i vården
och är mycket skonsam för huden och mycket effektivt mot bakterier och virus.
Kerstin Mannerquist, hygiensjuksköterska, Smittskyddsinstitutet (källa) se även Medicinbloggen.se

Kommentarer och information om Råd om Vinterkräksjukan.

ATC-kod:
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: