Prutica

Prutica. Starkt verkande, Glukokortikoider för utvärtes bruk.

Kommentarer och information om Prutica.

ATC-kod: D07AC17
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: