Prandin

Kommentarer och information om Prandin.

Tillståndsinnehavare: Novo Nordisk A/S
ATC-kod: A10BX02
Aktiv substans: repaglinide
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2001-01-29
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad