Plendil

Kommentarer och information om Plendil.

Tillståndsinnehavare: AstraZeneca AB
ATC-kod: C08CA02
Aktiv substans: felodipine
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1988-02-05
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad