Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb

Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb. Sympatomimetika, exkl medel vid glaukom, Medel vid ögonsjukdomar.

Kommentarer och information om Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb.

ATC-kod: S01FB01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: