Peniyet vet

Peniyet vet. Antibakteriella betalaktamer, penicilliner, .

Kommentarer och information om Peniyet vet.

Tillståndsinnehavare: Nordvacc Läkemedel AB
ATC-kod: QJ01CE09
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: