Pancuronium Bromide Injection, USP

Pancuronium Bromide Injection, USP. Övriga kvartära ammoniumföreningar, Muskelavslappande medel.

Kommentarer och information om Pancuronium Bromide Injection, USP.

ATC-kod: M03AC01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: