Paliperidon Ebb

Paliperidon Ebb. Övriga neuroleptika, Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel.

Kommentarer och information om Paliperidon Ebb.

Tillståndsinnehavare: Ebb Medical AB
ATC-kod: N05AX13
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: