Pacovary

Kommentarer och information om Pacovary.

Tillståndsinnehavare: Actavis Nordic A/S
ATC-kod: L01CD01
Aktiv substans: paclitaxel
Ombud: Actavis AB
Status: Avregistrerad 2010-02-28
Godkannandedatum: 2005-07-01
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad