Paclitaxel Cipla

Paclitaxel Cipla. Taxaner, Cytostatiska/cytotoxiska medel.

Kommentarer och information om Paclitaxel Cipla.

ATC-kod: L01CD
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: