Oxsoralen

Oxsoralen. Psoralener för systemiskt bruk, Medel vid psoriasis.

Kommentarer och information om Oxsoralen.

ATC-kod: D05BA02
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: