Omestom

Kommentarer och information om Omestom.

Tillståndsinnehavare: Optimal Regulatory Solutions, S.L.
ATC-kod: A02BC01
Aktiv substans: omeprazole
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-12-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad