Nystatin fem JENAPHARM

Nystatin fem JENAPHARM. Antibiotika, Medel mot infektioner och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk.

Kommentarer och information om Nystatin fem JENAPHARM.

Tillståndsinnehavare: Jenapharm GmbH & Co KG
ATC-kod: G01AA01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: