Nplate

Kommentarer och information om Nplate.

Tillståndsinnehavare: Amgen Europe B.V.
ATC-kod: B02BX04
Aktiv substans: romiplostim
Ombud: Amgen AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-01-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad