Nix

Kommentarer och information om Nix.

Tillståndsinnehavare: ACO Hud Nordic AB
ATC-kod: P03AC04
Aktiv substans: permethrin
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1992-02-14
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad