Nircadel

Kommentarer och information om Nircadel.

Tillståndsinnehavare: ratiopharm GmbH
ATC-kod: C08CA13
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-02-12
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad