Nimvastid

Kommentarer och information om Nimvastid.

Tillståndsinnehavare: Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod: N06DA03
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-05-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad