Nebilet

Kommentarer och information om Nebilet.

ATC-kod: C07AB12
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2009-04-30
Godkannandedatum: 1996-05-24
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad