Natriumfluorid(F-18) Eckert & Ziegler

Lansoprazol Ebb gick tidigare under namnet Natriumfluorid(F-18) Eckert & Ziegler men har nu ändrat namn. Ändringen genomfördes 2019-01-07. Tillståndsinnehavare var företaget Ebb Medical AB. Protonpumpshämmare, Medel vid syrarelaterade symtom.

Kommentarer och information om Natriumfluorid(F-18) Eckert & Ziegler.

Tillståndsinnehavare: Ebb Medical AB
ATC-kod: A02BC03
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: