Modiodal

Kommentarer och information om Modiodal.

Tillståndsinnehavare: Medartuum AB
ATC-kod: N06BA07
Aktiv substans: modafinil
Typ av medicin: Nervsystemet
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2005-10-20
Narkotikaklassning: IV - Narkotika. Substanser med lägre beroendepotential och bred terapeutisk användning.