Mifegyne

Kommentarer och information om Mifegyne.

Tillståndsinnehavare: Exelgyn, Paris
ATC-kod: G03XB01
Aktiv substans: mifepristone
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1992-09-04
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad