Midotens

Kommentarer och information om Midotens.

ATC-kod: C08CA09
Aktiv substans: lacidipine
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Avregistrerad 2006-10-31
Godkannandedatum: 1997-06-13
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad