Metacam för nötkreatur och svin

Kommentarer och information om Metacam för nötkreatur och svin.

Tillståndsinnehavare: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ATC-kod: QM01AC06
Aktiv substans: meloxicam
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1998-01-07
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad