Lymecyklin Brown & Burk

Lymecyklin Brown & Burk. Tetracykliner, Antibakteriella medel för systemiskt bruk.

Kommentarer och information om Lymecyklin Brown & Burk.

ATC-kod: J01AA04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: