Lorazepam Macure

Lorazepam Macure. Bensodiazepinderivat, Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel.

Kommentarer och information om Lorazepam Macure.

ATC-kod: N05BA06
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: