Livial

Kommentarer och information om Livial.

Tillståndsinnehavare: NV Organon
ATC-kod: G03CX01
Aktiv substans: tibolone
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1999-06-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad