Liprolog Basal Pen

Kommentarer och information om Liprolog Basal Pen.

Tillståndsinnehavare: Eli Lilly Nederland BV
ATC-kod: A10AC04
Aktiv substans: insulin lispro protamine
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-07-11
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad