Lipoven

Kommentarer och information om Lipoven.

Tillståndsinnehavare: Fresenius Kabi AB
ATC-kod: B05BA02
Aktiv substans: soya-bean oil, refined
Status: Avregistrerad 2006-09-15
Godkannandedatum: 2000-12-15
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad