Levomethadone G.L.

Levomethadone G.L.. Medel vid opioidberoende, Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet.

Kommentarer och information om Levomethadone G.L..

ATC-kod: N07BC05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: