Letrozol Abacus Medicine

Letrozol Abacus Medicine. Enzymhämmare, Endokrin terapi.

Kommentarer och information om Letrozol Abacus Medicine.

Tillståndsinnehavare: Abacus Medicine A/S
ATC-kod: L02BG04
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: