Lercastad

Kommentarer och information om Lercastad.

Tillståndsinnehavare: STADA Arzneimittel AG
ATC-kod: C08CA13
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-02-05
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad