Lastin

Kommentarer och information om Lastin.

Tillståndsinnehavare: Meda AB
ATC-kod: R01AC03
Typ av medicin: Andningsorganen
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1998-01-23
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad