Kixelle

Kixelle. Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande, Diabetesmedel.

Kommentarer och information om Kixelle.

ATC-kod: A10AB05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: