Kipristad

Kommentarer och information om Kipristad.

Tillståndsinnehavare: STADA Arzneimittel AG
ATC-kod: C09AA06
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2003-10-24
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad