Kinasimil

Kommentarer och information om Kinasimil.

Tillståndsinnehavare: Mylan S.p.A.
ATC-kod: C09BA06
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-03-13
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad