Kinamitil

Kommentarer och information om Kinamitil.

Tillståndsinnehavare: MITHRIDATUM Ltd.
ATC-kod: C09BA06
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-03-13
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad