Kefavet vet.

Kommentarer och information om Kefavet vet..

Tillståndsinnehavare: Orion Corporation
ATC-kod: QJ01DB01
Typ av medicin: Veterinära preparat
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2000-09-22
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad