Karvedilol Mylan

Kommentarer och information om Karvedilol Mylan.

Tillståndsinnehavare: Mylan AB
ATC-kod: C07AG02
Aktiv substans: carvedilol
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2003-04-04
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad