Karveacta

Kommentarer och information om Karveacta.

Tillståndsinnehavare: Actavis Group hf.
ATC-kod: C07AG02
Aktiv substans: carvedilol
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-09-05
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad