Jext

Kommentarer och information om Jext.

Tillståndsinnehavare: ALK-Abelló A/S
ATC-kod: C01CA24
Typ av medicin: Hjärta och kretslopp
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2010-11-26
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad