Intal CFC-free Inhaler

Intal CFC-free Inhaler. Antiallergika, exkl kortikosteroider, Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar.

Kommentarer och information om Intal CFC-free Inhaler.

ATC-kod: R03BC01
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: