Insidon

Insidon. Icke-selektiva monoaminoåterupptagshämmare, Psykoanaleptika.

Kommentarer och information om Insidon.

ATC-kod: N06AA05
Status:
Godkannandedatum:
Narkotikaklassning: