Incurin vet.

Kommentarer och information om Incurin vet..

Tillståndsinnehavare: Intervet International BV
ATC-kod: QG03CA04
Aktiv substans: estriol
Typ av medicin: Veterinära preparat
Ombud: Intervet AB
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2000-03-24
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad