Imurel

Kommentarer och information om Imurel.

Tillståndsinnehavare: ASPEN Europé GmbH
ATC-kod: L04AX01
Aktiv substans: azathioprine
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1987-05-08
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad