Ilaris

Kommentarer och information om Ilaris.

Tillståndsinnehavare: Novartis Europharm Ltd
ATC-kod: L04AC08
Aktiv substans: canakinumab
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-10-23
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad