Hyonate vet.

Kommentarer och information om Hyonate vet..

Tillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH
ATC-kod: QM09AX01
Typ av medicin: Veterinära preparat
Ombud: Bayer A/S
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 1992-12-04
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad