Hunogidon

Kommentarer och information om Hunogidon.

Tillståndsinnehavare: Gedeon Richter Plc
ATC-kod: G03AA09
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2009-02-20
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad