Humalog KwikPen

Kommentarer och information om Humalog KwikPen.

Tillståndsinnehavare: Eli Lilly Nederland BV
ATC-kod: A10AB04
Aktiv substans: insulin lispro (soluble)
Status: Godkänd
Godkannandedatum: 2008-01-31
Narkotikaklassning: Ej narkotikaklassad